Thông báo mẫu con dấu Công ty TNHH Một Thành Viên

Thông báo mẫu con dấu Công ty TNHH Một Thành Viên Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới: –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văXem thêm

Công bố nội dung ĐKDN Công ty TNHH Một Thành Viên

Công bố nội dung ĐKDN Công ty TNHH Một Thành Viên Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Nộp hồ sơ Cách thức thực hiện: Xem thêm

Giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên

Giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên Thành phần hồ sơ Quy trình giải thể Công ty Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22); – Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ Xem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên

Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Tạm ngừng kinh doanh Thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp gửi thông báo đXem thêm

Thông báo thay đổi – Công ty TNHH Một Thành Viên

Thông báo thay đổi – Công ty TNHH Một Thành Viên Trường hợp: Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ: – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); – Quyết định của chủ sở hữu công ty đXem thêm

Đăng ký thay đổi Công ty TNHH Một Thành Viên

Đăng ký thay đổi Công ty TNHH Một Thành Viên Đăng ký đổi tên doanh nghiệp thay đổi tên doanh nghiệp Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); Quyết định của chủ sở hữu công ty đXem thêm

Thành lập mới Công ty TNHH Một Thành Viên

Thành lập mới Công ty TNHH Một Thành Viên Chuẩn bị hồ sơ Chủ sở hữu công ty (người đại diện theo ủy quyền) hoặc người đại diện ủy quyền nộp hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫuXem thêm