Các trường hợp khác Công ty hợp danh

Các trường hợp khác công ty hợp danh Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT Trình tự thực hiện: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty nộp hồ sơ đến Phòng Xem thêm

Thông báo mẫu con dấu Công ty hợp danh

Thông báo mẫu con dấu Công ty hợp danh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới. –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấXem thêm

Giải thể Công ty hợp danh

Giải thể công ty hợp danh Thành phần hồ sơ -Thông báo về việc giải thể Công ty (Phụ lục II-22); -Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanhXem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Công ty hợp danh

Tạm ngừng kinh doanh Công ty hợp danh Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty hợp danh Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh dXem thêm

Thông báo thay đổi Công ty hợp danh

Thông báo thay đổi Công ty hợp danh Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thay đổi nội dung công ty -Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); Xem thêm

Đăng ký thay đổi Công ty hợp danh

Đăng ký thay đổi Công ty hợp danh Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Thành phần hồ sơ: Thay đổi công ty hợp danh – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); – Xem thêm

Thành lập mới Công ty hợp danh

Thành lập mới Công ty hợp danh Thành phần hồ sơ: Thủ tục thành lập mới Công ty hợp danh Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Điều lệ công ty (có họ, tênXem thêm