Các trường hợp khác công ty cổ phần

Các trường hợp khác công ty cổ phần Trường hợp ĐKDN thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận Xem thêm

Thông báo mẫu con dấu công ty cổ phần

Thông báo mẫu con dấu công ty cổ phần Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Trường hợp thông báo mẫu dấu mới –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu cXem thêm

Giải thể – Công ty cổ phần

Giải thể – Công ty cổ phần Quy trình giải thể công ty cổ phần: Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); Báo cáo thanh lý tàiXem thêm

Tạm ngưng công ty cổ phần

Tạm ngưng công ty cổ phần Trường hợp tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh dXem thêm

Thông báo thay đổi công ty cổ phần

Thông báo thay đổi công ty cổ phần Trường hợp 1: Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tXem thêm

Đăng ký thay đổi công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi công ty cổ phần Trường hợp 1:  Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); QXem thêm

Thành lập mới công ty cổ phần

Thành lập mới công ty cổ phần 1.Nộp hồ sơ Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiXem thêm