Thông báo mẫu con dấu chi nhánh

Thông báo mẫu con dấu chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới. –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lụcXem thêm

Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20); –   Quyết Xem thêm

Tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh

Tạm ngừng kinh doanh Chi nhánh Tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh ngXem thêm

Đăng ký thay đổi – Chi nhánh

Đăng ký thay đổi – Chi nhánh Thành phần hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động  chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ – Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nháXem thêm

Thành lập mới chi nhánh

Thành lập mới chi nhánh Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tXem thêm