Lưu ý – Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng

Lưu ý Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng Hình thức ký qua mạng điện tử Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinXem thêm

Các lưu ý – Cấp lại, bổ sung, hiệu đính

Các lưu ý – Cấp lại, bổ sung, hiệu đính Bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lưu ý cấp lại bổ sung hiệu đính trên Giấy phép kinh doanh Thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin trong Giấy chứng nhận đăXem thêm

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ĐKDN Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đối với công dân Việt Nam: Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp sơ là người đXem thêm

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp Quy định về đặt tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là: “công ty trách nhiệm hXem thêm

Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm nghĩa vụ về thuế. Hoặc bị ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế 2019 quy định nội dung này như sau: Ấn định thuế đXem thêm