Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm nghĩa vụ về thuế. Hoặc bị ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế 2019 quy định nội dunXem thêm