Lưu ý – Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng

Lưu ý Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng Hình thức ký qua mạng điện tử Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệpXem thêm

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ĐKDN Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đối với công dân Việt Nam: Trong hồ sơ đăng ký dXem thêm

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp Quy định về đặt tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp đưXem thêm

Doanh nghiệp bị ấn định thuế

Doanh nghiệp bị ấn định thuế Doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm nghĩa vụ về thuế. Hoặc bị ấn định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Luật quản lý thuế 2019 quy định nội dunXem thêm