Mức hưởng bảo hiểm y tế 

Mức hưởng bảo hiểm y tế Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế Xem thêm

Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc

Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc Mức đóng hằng tháng Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó Xem thêm

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế 

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng – NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quXem thêm

Quyền lợi hưởng – Mức hưởng

Quyền lợi hưởng – Mức hưởng Phạm vi được hưởng: Quyền lợi hưởng: * Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây: – Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con. – Thuốc, hóa chất, vật tXem thêm

Đối tượng đóng – Mức đóng

Đối tượng đóng – Mức đóng Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình từ 01/01/2015: Đối tượng đóng BHYT a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT tXem thêm