Mức hưởng bảo hiểm y tế 

Mức hưởng bảo hiểm y tế Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế Xem thêm

Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc

Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc Mức đóng hằng tháng Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó Xem thêm

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế 

Đối tượng đóng bảo hiểm y tế Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng – NLĐ làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quXem thêm

Đối tượng đóng – tỷ lệ đóng – mức hưởng

Đối tượng đóng – tỷ lệ đóng – mức hưởng Đối tượng đóng Đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Người lao động là công dân Việt Nam bắt buộc tham gia BHXH bắt buộc Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BXem thêm