Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Trình tự thực hiện:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế được cấp lại trong các trường hợp sau:

– Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân,

Thông báo mã số thuế, Thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

– Người nộp thuế gửi Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Cơ quan thuế tiếp nhận:

Đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính:

Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với trường hợp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế điện tử:

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế theo

mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo mã số thuế/Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân/Thông báo mã số thuế người phụ thuộc

– Phí, lệ phí (nếu có): Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/ Thông báo mã số thuế theo mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

+ Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

+ Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

0/5 (0 Reviews)