Cấp dưỡng cho con

Cấp dưỡng cho con

Cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên khi ly hôn, nếu hai bên thống nhất được với nhau về việc ai là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng con, thì người còn lại phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Nhưng trong trường hợp cả vợ và chồng không thống nhất được với nhau về nội dung này thì phải để Tòa án xem xét và giải quyết.

Điều 110 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Mức cấp dưỡng: Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Khi yêu cầu Tòa án xem xét và giải quyết vấn đề con chung khi ly hôn. Người có yêu cầu cần phải chứng minh được các điều kiện của mình đảm bảo cho con chung được đầy đủ hơn so với phía bên kia.

Những điều kiện này bao gồm như:

+ Điều kiện chăm sóc con chung;

+ Về thu nhập;

+ Về nơi ở cho con;

+ Tư cách đạo đức…

Bên còn lại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Hai bên có quyền thỏa thuận về mức cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì sẽ do Tòa án quyết định.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cap-duong/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content