Cách xử lý khi không về Mỹ kịp hạn quy định

Cách xử lý khi không về Mỹ kịp hạn quy định

Nếu Quý khách là Thường trú nhân đã ở ngoài Mỹ hơn một năm (hoặc quá thời hạn giấy phép Tái Nhập Cảnh) vì các lý do bất khả kháng, Quý khách có thể sẽ có đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

Xin lưu ý nếu Quý khách nhập cảnh Mỹ với tình trạng tạm thời.  (thẻ xanh 2 năm thay vì 10 năm), Quý khách sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1. Nếu tình trạng tạm thời trước đó chưa được gỡ bỏ.  Trong trường hợp này, Quý khách phải có hồ sơ bảo lãnh. Khi đó mới được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) chấp thuận. Và phải bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư.

Đương đơn xin thị thực tái nhập cảnh phải đặt hẹn phỏng vấn trước.

Tại buổi phỏng vấn, Quý khách cần nộp:

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét các bằng chứng. Và đánh giá liệu Quý khách có hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1. 

Nếu viên chức lãnh sự đã quyết định rằng Quý khách không hội đủ điều kiện cho loại thị thực SB-1 này, quyết định này sẽ không được xem xét và cân nhắc lại. Quy trình xin cứu xét sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Nếu Quý khách không hội đủ điều kiện cho tình trạng xin tái nhập cảnh Mỹ, Quý khách cần phải có một hồ sơ bảo lãnh định cư mới.

Nếu có xin Giấy phép tái nhập cảnh từ trước khi rời Mỹ

Khi có kế hoạch lưu trú bên ngoài Mỹ một năm trở lên, Quý khách cần phải xin Giấy phép Tái nhập cảnh (Đơn I-131) trước khi rời Mỹ. Giấy phép Tái nhập cảnh thể hiện rằng quý khách không có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân. Đồng thời cho phép quý khách tái nhập cảnh vào Mỹ sau khi lưu trú ở nước ngoài trong thời hạn hiệu lực của giấy phép Tái nhập cảnh mà không cần xin thị thực tái nhập cảnh. Giấy phép Tái nhập cảnh thường có thời hạn hai năm kể từ ngày cấp.

Nếu Quý khách đã và đang ở ngoài Mỹ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của giấy phép Tái nhập cảnh vì các lý do ngoài tầm kiểm soát, Quý khách có thể đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

Nếu Quý khách đã và đang ở ngoài Mỹ hơn một năm hoặc quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép Tái nhập cảnh một cách tự nguyện, Quý khách có thể mất tình trạng thường trú nhân và phải tiến hành lại toàn bộ quá trình xin cấp thị thực định cư.

Hãy nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí. Hoặc liên hệ số hotline: 1900.599.818

Tác giả: LS Trần Quyên

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/lich-cap-visa-my-trong-thoi-gian-dich-covid-19/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content