Cách viết đơn ly hôn đơn phương

Cách viết đơn ly hôn đơn phương

     Trong ly hôn, nếu người khởi kiện nộp đơn theo thủ tục đơn phương thì nội dung của đơn phải đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 189 Bộ Luật tố tụng dân sự quy định nội dung đơn khởi kiện bắt buộc phải có những nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân.Hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân. Hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân. Hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức. Số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

e) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

g) Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

h) Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

i) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Như vậy, nội dung đơn ly hôn đơn phương sẽ phải có những nội dung cụ thể như trên.

       Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn và hỗ trợ dịch vụ: 1900.599.818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

       Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cach-ly-hon-don-phuong/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content