* Đối tượng phải làm tờ khai lệ phí môn bài:

– Doanh nghiệp mới thành lập

– Chi nhánh; địa điểm kinh doanh; văn phòng đại diện (có hoạt động SXKD) mới thành lập

– Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ

* Các trường hợp không phải kê khai nộp lệ phí môn bài:

– Văn phòng đại diện chỉ để thực hiện chức năng liên lạc; tìm hiểu thị trường; xúc tiến thương mại; trưng bày sản phẩm; không có hoạt động sản xuất; kinh doanh HHDV thì Văn phòng đại diện được miễn nộp lệ phí môn bài.

– Kho hàng nếu chỉ để chứa hàng hóa; lưu trữ hàng; vật tư; không tiến hành sản xuất; kinh doanh thì được miễn nộp phí môn bài.

Sau đây Công Ty Đào Tạo X sẽ đi hướng dẫn các bạn cách làm tờ khai LPMB lần lượt cho từng trường hợp trên phần mềm HTKK:

1. Cách làm tờ khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập:

Ví dụ 1:

Công Ty X cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp vào ngày 25/1/2022

Xác định:

– Được miễn tiền lệ phí môn bài năm đầu thành lập (năm 2022)

– Phải làm tờ khai lệ phí môn bài: theo Mẫu 01/LPMB Tờ khai lệ phí môn bài Thông tư 80/2021/TT-BTC

– Hạn phải nộp tờ khai là: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập (Tức chậm nhất là ngày 30/01/2023 

Ngày 03/01/2022; Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC; có hiệu lực từ 01/01/2022; bao gồm: Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.

Các bạn tải; cài đặt hoặc nâng cấp phần mềm HTKK mới nhất hiện nay vào máy rồi tiến hành kê khai:

Các bạn bấm chọn mục: Phí – Lệ Phí

→ Rồi chọn “”Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)””

Màn hình sẽ hiện ra:

Cách xác định năm tính thuế như sau: là 2022

→ Điền xong năm tính thuế các bạn ấn “”Đồng Ý”” màn hình sẽ hiện thị ra tờ khai:

Vì đang làm tờ khai LPMB cho doanh nghiệp mới thành lập nên các bạn chỉ cần quan tâm đến dòng 1 thôi

Các cột chỉ tiêu cần quan tâm như sau:

– Cột chỉ tiêu số (2): Người nộp lệ phí môn bài: Phần mềm tự nhảy tự lấy theo thông tin DN mà các bạn đã khai báo từ ban đầu vào phần mềm HTKK

– Cột chỉ tiêu số (3): Địa chỉ: Phần mềm tự nhảy tự lấy theo thông tin DN mà các bạn đã khai báo từ ban đầu vào phần mềm HTKK

– Cột chỉ tiêu số (4): Mã số thuế: Phần mềm tự nhảy tự lấy theo thông tin DN mà các bạn đã khai báo từ ban đầu vào phần mềm HTKK

– Cột Chỉ tiêu số (5) – vốn đăng kí; mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm; mặc định là 0.

→ Các bạn nhập số tiền vốn điều lệ đã được đăng ký trên giấy phép đăng ký KD vào đây

– Cột Chỉ tiêu số (6) – Mức lệ phí môn bài: Các bạn ấn vào mũi tên để chọn số tiền phù hợp

→ Đây là số tiền lệ phí môn bài các bạn phải nộp theo quy định về từng mức tại NĐ 139 như sau:

+ CỘT 9: vì công ty X được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2022) nên các bạn chọn thông tin cho cột 9 là “Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới; mã số doanh nghiệp mới) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP”

→ Sau khi chọn xong mức tiền lệ phí môn bài các bạn ấn “”Ghi”” để kiểm tra tính hợp lệ của tờ khai

→ Cuối cùng ấn vào kết xuất để kết xuất tờ khai dạng XML để nộp qua mạng

2. Các lập tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh; chi nhánh; văn phòng đại diện:

* Một vài vấn đề cần xác định trước khi tiến hành làm tờ khai:

– Nghĩa vụ thuế:

+ Nếu CN; VPĐD; ĐĐKD được thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài (Năm dương lịch đầu tiên thành lập) thì CN; VPĐD; ĐĐKD cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu.

+ Nếu CN; VPĐD; ĐĐKD được thành lập sau năm đầu được miễn hoặc thành lập vào thời điểm (năm) mà doanh nghiệp không được miễn thì CN; VPĐD; ĐĐKD phải nộp lệ phí môn bài từ năm đầu thành lập

Với:

+ Nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm (Từ ngày 1/1 – 30/06) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

+ Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm (Từ ngày 1/7 – 31/12) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài 1/2 năm. Các năm sau; đóng tiền cả năm

– Nơi kê khai nộp thuế:

+ Nếu CN; VPĐD; ĐĐKD được thành lập được thành lập ngoài tỉnh (khác tỉnh/TP với trụ sở chính) thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của CN; VPĐD; ĐĐKD nơi đăng ký hoạt động

+ Nếu CN; VPĐD; ĐĐKD được thành lập được thành lập cùng địa phương cấp tỉnh/TP với trụ sở chính thì khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

– Thời hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập

 

* Ví dụ 2:

Công ty X thành lập tháng 6/2013 tại Quận Thanh Xuân; TP Hà Nội

(Do thành lập trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực (25/02/2020) nên từ năm thành lập đến nay năm nào Công ty X cũng phải nộp lệ phí môn bài)

– Ngày 27/6/2021: Thành lập thêm 1 địa điểm kinh doanh tại Quận Cầu Giấy; TP Hà Nội

+ Do ĐĐKD thành lập vào trong khoảng thời gian công Ty X không được miễn lệ phí môn bài nên ĐĐKD tại Quận Cầu Giấy; TP Hà Nội cũng không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021). Bắt đầu phải nộp LPMB luôn từ năm 2021

+ ĐĐKD tại Quận Cầu Giấy phải nộp tờ khai lệ phí: hạn chậm nhất là ngày 30/01/2022

Nhưng do ngày 30/01/2022 là ngày nghỉ (Chủ nhật) nên thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo – Ngày 31/01/2022

+ Nơi nộp tờ khai: Kê khai tập trung tại trụ sở chính – Chi cục thuế Quận Thanh Xuân; TP Hà Nội (Vì cùng địa phương cấp tỉnh)

→ Với trường hợp kê khai tập trung tại trụ sở chính này các bạn sẽ dùng mã số thuế Công ty để kê khai; chữ ký số của công ty để gửi qua mạng (hiểu đơn giản là công ty chính sẽ thực hiện kê khai)

– Các bước được thực hiện như sau:
  1. Vào phần mềm HTKK: Gõ mã số thuế của Công ty X để đăng nhập vào phần mềm:
  2. Các bạn bấm chọn mục: Phí – Lệ Phí

→ Rồi chọn “”Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)””

  1. Chọn kỳ tính thuế: năm 2022 (năm phải nộp thuế)

→ Gõ năm phát sinh nghĩa vụ thuế

→ Ấn “”Đồng ý”” để vào tờ khai

  1. Làm tờ khai cho đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương:

Các bạn tích vào chỉ tiêu số 9 – Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập năm trong

Rồi sau đó: Các bạn chỉ cần điền thông tin cho dòng số 2.1: Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh các bạn điền thông tin:

+ Cột 4: các bạn gõ mã số của địa điểm kinh doanh

+ Cột 5 – Vốn: không có thì các bạn bỏ qua

+ Cột 6: Mức lệ phí môn bài: Chọn 1.000.000 nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm. Chọn 500.000 nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm.

+ CỘT 9: vì ĐĐKD tại Quận Cầu Giấy; TP Hà Nội không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021) nên các bạn không chọn thông tin cho cột 9

→ Làm xong; ấn “”Kết xuất”” để gửi qua mạng là xong

 

– Ngày 15/10/2021: Thành lập thêm 1 Chi Nhánh tại Quận 3; TP Hồ Chí Minh

+ Do CN thành lập vào trong khoảng thời gian công Ty X không được miễn lệ phí môn bài nên Chi nhánh Quận 3 cũng không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021). Bắt đầu phải nộp luôn từ năm 2021

+ CN Quận 3 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài: hạn chậm nhất là ngày 30/01/2022

Nhưng do ngày 30/01/2022 là ngày nghỉ (Chủ nhật) nên thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo – Ngày 31/01/2022

+ Nơi nộp tờ khai: Kê khai cho CQT quản lý trực tiếp tại nơi đăng ký hoạt động – Chi cục thuế Quận 3 (Vì khác địa phương cấp tỉnh trụ sở chính)

→ Với trường hợp trực tiếp kê khai như CN Quận 3 này các bạn sẽ dùng mã số thuế của Chi Nhánh để kê khai; chữ ký số riêng của Chi Nhanh để gửi qua mạng (hiểu đơn giản là Chi nhánh tự thực hiện kê khai)

– Các bước được thực hiện kê khai tương tự như mục 1 – Doanh nghiệp mới thành lập

Bước 1: Vào phần mềm HTTK

→ ấn vào “”Mã số thuế mới”” → Nhập MST của chi nhánh (13 số – không nhập dấu -)

→ Ấn “”Đồng ý””

Bước 2: Tiến hành khai báo thông tin của chi nhánh lên phần mềm HTKK

→ Khai xong ấn “”đóng””

Bước 3: Chọn tờ khai lệ phí môn bài:

 bấm chọn mục: Phí – Lệ Phí

→ Rồi chọn “”Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)””

Bước 4: Chọn kỳ tính thuế: năm 2022 (năm phải nộp thuế)

Bước 5: Làm tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh:

Các bạn điền thông tin vào dòng số 1 (như hình):

+ Cột 5 – Vốn: không có thì các bạn bỏ qua

+ Cột 6: Mức lệ phí môn bài: Chọn 1.000.000 nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm. Chọn 500.000 nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm.

+ CỘT 9: vì Chi nhánh tại Quận 3 không được miễn lệ phí môn bài năm đầu (năm 2021) nên các bạn không chọn thông tin cho cột 9

→ Làm xong; ấn “”Kết xuất”” để gửi qua mạng là xong

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content