Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

KÊ KHAI TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP TRÊN DOANH THU

1. Đối tượng áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp.

 • Doanh nghiệp mới thành lập (Không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp đã và đang hoạt động những có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ và không đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ với Cơ quan Thuế.
 • Hộ; cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức; cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định của pháp luật; trừ các tổ chức; cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa; dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm; thăm dò; phát triển và khai thác dầu khí.
 • Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; hợp tác xã; trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

2. Cách tính Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X Tỷ lệ %

Trong đó:

– Doanh thu: là tổng tiền thu được ở cột tổng thanh toán trên Hóa đơn bán hàng mà công ty đã xuất ra.

– Tỷ lệ %: Có 4 mức: 1%; 3%; 5% và 2% dành cho từng ngành nghề cụ thể như sau:

3. Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

– Mẫu 04/GTGT: Dành cho người nộp thuế tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên Doanh thu.

4. Cách kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Căn cứ làm tờ khai thuế GTGT Mẫu 04/GTGT là các hóa đơn bán hàng đã được xuất ra trong kỳ tính thuế

Bước 1: Làm bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ:

Các bạn kê khai theo tháng thì lập bảng kê hóa đơn bán ra cho tháng; kê khai theo quý thì lập bảng kê hóa đơn bán ra cho quý đó.

Kê khai các hóa đơn đầu ra đã xuất bán HH-DV trong kỳ

Không kê khai các hóa đơn của các kỳ khác

Không kê khai các hóa đơn xóa bỏ (HĐ viết sai)

Để làm được Bảng kê trên thì nhiệm vụ của các bạn là phải xác định đúng tỷ lệ % thuế suất theo ngành nghề mặt hàng kinh doanh của Doanh nghiệp mình theo các mức tỷ lệ hướng dẫn ở trên để đưa thông tin của hóa đơn đó vào mục tương ứng với mức tỷ lệ mà hóa đơn đó phải chịu thuế.

Bước 2: Làm tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai:

Đăng nhập Mã số thuế của Công ty cần lập tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai -> Chọn Thuế GTGT -> Chọn Tờ khai GTGT trực tiếp trên Doanh thu mẫu 04/GTGT.

Sau đó: Chọn kỳ kê khai:

   

+ Tích chọn “Tờ khai tháng” nếu: Doanh nghiệp bạn có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

+ Tích chọn “Tờ khai quý” nếu: Doanh nghiệp bạn có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống hoặc doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp mới thành lập

+ Tích chọn “Tờ khai lần phát sinh” nếu: bạn kê khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh (Ví dụ như nhà thầu nước ngoài)

Sau đó màn hình sẽ hiện thị ra tờ khai mẫu 04/GTGT – Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

Căn cứ vào bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra các bạn đã làm ở bước 1 -> Các bạn đưa số liệu vào tờ khai 04/GTGT cho từng chỉ tiêu tương ứng.

Trong bảng kê đã có tổng hợp số liệu cho từng chỉ tiêu [21]; [22]; [24]; [26]; [28] theo từng mục (dòng)

Các bạn chỉ cần đưa số liệu từ hóa đơn vào chuẩn bảng kê -> rồi đưa từ bảng kê lên tờ khai là được

Bước 3: Xác định số tiền thuế GTGT phải nộp

Số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu [33] : Tổng số thuế GTGT phải nộp – Chính là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp vào NSNN.

Với số liệu trong hình ảnh tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT của quý 2/2021; đang có kết quả là chỉ tiêu [33] = 1.150.000 => Đây chính là số tiền thuế GTGT công ty phải nộp cho quý 2/2021

Hạn nộp tiền giống với hạn nộp tờ khai bên dưới.

Bước 4: Kết xuất tờ khai rồi nộp qua mạng:

Các bạn kết xuất tờ khai XML rồi nộp qua mạng điện tử

Thời hạn nộp tờ khai:

* Nếu kê khai thuế GTGT theo tháng thì hạn nộp tiền:

   • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo

* Nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì hạn nộp tiền:

   •  Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

=> Hạn nộp tờ khai và tiền thuế GTGT của Qúy 2 là ngày 31/7/2021 nhưng do ngày 31/7/2021 là thứ 7 và ngày 1/8/2021 là chủ nhật đều là ngày nghỉ nên hạn nộp tờ khai và tiền tiền của Qúy 2/2021 được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là 2/8/2021

 

 

5/5 (1 Review)