Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

* Căn cứ để kê khai thuế:

– Là: hóa đơn; tờ khai hải quan; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; biên lai thu tiền đối với hàng hóa nhập khẩu.

* Cách kê khai thuế khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu:

Ví dụ:

Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa về sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu; lúc này nếu doanh nghiệp nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT không phải là dựa vào tờ khai khải quan mà là giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kê khai giấy nộp tiền vào NSNN vào phụ lục bảng kê HHDV mua vào 01-2/GTGT của tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK.

Trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước sẽ được kê vào mục 1 – hàng hóa, dịch vụ dành riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế trên phụ lục 01-2/GTGT với các cột tương ứng được ghi:

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content