Cách đòi nợ không kỳ hạn

 

Có nhiều cách đòi nợ không kỳ hạn. Trong nhiều trường hợp, hợp đồng vay hoặc giấy vay tiền thường không ghi rõ kỳ hạn trả nợ. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nhu cầu đòi lại tiền theo đúng quy định của pháp luật, người cho vay tiền cần nắm rõ các quy định sau đây:
Bộ luật dân sự 2015 thì:
Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi
Bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thoả thuận khác.
Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi.

Cách đòi nợ không kỳ hạn

Bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.
Căn cứ quy định trên, đối với hợp đồng vay tiền mà không ghi rõ kỳ hạn trả nợ thì:
+ Bên cho vay có thể đòi tiền bất cứ thời điểm nào và
+ Phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý.

Cách đòi nợ không kỳ hạn

Hiện tại pháp luật không quy định thời gian thông báo hợp lý là bao nhiêu mà thời gian này sẽ do bên cho vay quyết định dựa vào từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khoản vay và người vay cụ thể.
Trong trường hợp người vay không trả nợ thì bên cho vay có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu bên vay cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Tác giả:   Luật sư  Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thanh-toan-truc-tiep-chi-phi/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818