Cách đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ 2021

Hướng dẫn cách đăng ký phương pháp kê khai tính thuế giá trị gia tăng khấu trừ hoặc trực tiếp cho doanh nghiệp mới thành lập năm 2021 hoặc đang hoạt động theo Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế

1. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

Trước đây:

Cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng phải gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để đăng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.

Trước đây:

Khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.

3. Bổ sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi; bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Như vậy; kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực (05/11/2017):

Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế.

Cụ thể:

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT; 02/GTGT đến cơ quan thuế.

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT; 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Trong đó:

+ Mẫu số 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

+ Mẫu số 02/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

+ Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán; chế tác vàng bạc, đá quý

+ Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Chúng tôi chốt lại về cách đăng ký phương pháp tính thuế GTGT cho doanh nghiệp mới thành lập; đang hoạt động được thực hiện như sau:

Vậy là:

* Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:

– Nếu có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên:

mặc nhiên thuộc đối tượng áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (sử dụng mẫu tờ khai 01/GTGT để kê khai thuế GTGT).

– Nếu có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ dồng:

+ Nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm; nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT

+ Nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm; nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 04/GTGT

* Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì được quyền lựa chọn:

+ Nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm; nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT

+ Nếu muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm; nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 04/GTGT

* Chu kỳ áp dụng: 2 năm (cứ 2 năm xác định lại 1 lần)

0/5 (0 Reviews)