Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú 2024

Các trường hợp xóa đăng ký tạm trú 2024 được quy định tại  Khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú 2020. Cụ thể như sau:

  1. Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;
  2. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 Luật Cư trú 2020;
  3. Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
  4. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam. Hoặc tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
  5. Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;
  6. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;
  7. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác. Trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;
  8. Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì công dân bị xóa đăng ký tạm trú.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/dia-diem-khong-duoc-dang-ky-thuong-tru-moi/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818