Các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế

Nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

  1. Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
  2. Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Và cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.
  3. Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
  4. Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP:

Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động. Kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch. Hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý. Hồ sơ quyết toán năm.

  1. Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Ngoài ra Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/bo-so-ho-khau-tu-nam-2023/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content