Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Tại điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và được hướng dẫn tại điều 10 Thông tư 153/2011/TT-BTC.  Được bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 130/2016/TT-BTC, thì những trường hợp sau đây được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể:

 

 

miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

 

 1. Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn. Đất của doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là thương binh, bệnh binh.
Danh mục

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư (ưu đãi đầu tư). Lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ( đặc biệt ưu đãi đầu tư). Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Số lao động là thương binh, bệnh binh phải là lao động thường xuyên bình quân năm theo quy định tại Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ sung.

Tư vấn 1900599818
 1. Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường gồm:

2.1. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa.

2.2. Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Và phải có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết. Hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Miễn thuế

2.3. Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết. Thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa.

2.4. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xã hội hóa.

Các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường phải đáp ứng quy định về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Miễn thuế sử dụng đất
 1. Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở chữa bệnh xã hội.
 2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 3. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 4. Mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ. Con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 5. Đất trong hạn mức
 6. Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo.
 7. Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới.
 8. Đất có nhà vườn được xác nhận là di tích lịch sử – văn hoá.
 9. Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng.
Miễn thuế đất phi nông nghiệp

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thiệt hại.

 1. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm. (sau khi trừ đi số thuế được miễn, giảm (nếu có) theo quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn) từ năm mươi nghìn đồng trở xuống. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều này được tính trên tổng số thuế phải nộp của tất cả các thửa đất.

Thông tư 130/2016/TT-BTC bổ sung các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Người sử dụng đất cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi của mình.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu có nhu cầu tư vấn: 1900599818

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.com/924-2/

0/5 (0 Reviews)