Các trường hợp khác Công ty hợp danh

Các trường hợp khác công ty hợp danh

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT, GCNĐT

  1. Trình tự thực hiện:

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Công ty nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Cách thức thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận được hồ sơ của Công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp Công ty đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi Giấy phép kinh doanh:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-15);

+ Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-15);

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với từng thay đổi quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP .

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ:  Đăng ký kinh doanh 01 bộ.

  1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ). + Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 130/2017/TT-BTC)

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

  1. Cách thức thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục nộp Thông báo tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Công ty đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  (Phụ lục II-1);

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Thời hạn giải quyết:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-1

Phụ lục II-15

Hướng dẫn trực tiếp Đăng ký kinh doanh

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ

0903876125

Bảo lĩnh cho bị can, bị cáo

 

0/5 (0 Reviews)