Các hạng giấy phép lái xe mới nhất

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Giấy phép lái xe bao gồm nhiều hạng tùy thuộc vào xe và điều kiện của người lái xe. Cụ thể có: Hạng A1,A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và F. Để bổ sung kiến thức tham gia giao thông căn bản. Bạn cần phải biết các hạng giấy phép lái xe mới nhất bao gồm những hạng nào. Điều kiện các hạng ra sao?

Luật sư công ty Luật T&Q sẽ tư vấn các hạng giấy phép lái xe mới nhất. Cùng chia sẻ đến các bạn như sau:

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất
 1. a) Người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 đến dưới 175cm3;
 2. b) Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.
 • Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ trên 175cm3. Và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.
 • Hạng A3 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự.
 • Hạng A4 cấp cho người lái loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.
 • Hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe. Và để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi;
 2. b) Ô tô tải có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg;
 3. c) Ô tô dùng cho người khuyết tật.
 • Hạng B1 cấp cho:

 • Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
 2. b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg;
 3. c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg.
 • Hạng B2 cấp cho:

 • Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;
 2. b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.
 • Hạng C cấp cho:

 • Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng. Và ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên;,
 2. b) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500kg trở lên;
 3. c) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.
 • Hạng D cấp cho:

 • Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi. Kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;
 2. b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.
 • Hạng E cấp cho:

 • Hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:
 1. a) Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;
 2. b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E. Khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm rơ moóc có trọng tải không quá 750kg.

 • Hạng F cấp cho người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E. Để điều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750kg. Và sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:

Thời hạn của giấy phép lái xe

 • Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.
 • Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ. Và đủ 60 tuổi đối với nam. Trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam. Thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
 • Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.
 • Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm. Kể từ ngày cấp.

Trên đây là nội dung tư vấn các hạng giấy phép lái xe mới nhất. Các bạn có nhu cầu tư vấn hoặc cấp đổi giấy phép lái xe. Hãy gọi ngày Hotline 1900 599 818 để được hỗ trợ sớm nhất.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trợ giúp vướng mắc pháp lý cho các bạn.

Luyện thi giấy phép lái xe

Luật sư: Trần Quyên

5/5 (1 Review)