Việc phân biệt thế nào là cá nhân cư trú? thế nào là cá nhân không cư trú ảnh hưởng rất nhiều đến việc tính thuế TNCN

Sau đây; Chúng tôi sẽ phân biệt hai đối tượng này theo hướng dẫn tại Điều 1 của TT 111/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân hiện nay.

I. Cá nhân cư trú (Thường là người Việt Nam)

Để được gọi là cá nhân cư trú thì cá nhân đó phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

1. Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

2) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

– Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

 

– Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở; với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế; cụ thể như sau:

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

 

– Lưu ý:

Theo Công văn số 13134/CTHN-TTHT ngày 26/4/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định tình trạng cư trú của người nước ngoài thì người nước ngoài chỉ cần đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì đã được coi là cá nhân cư trú; không bắt buộc phải đáp ứng tất cả điều kiện.

II. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu trên.

(Thường là người nước ngoài)

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content