Nghỉ việc ngang có phải bồi thường

 

Bồi thường khi nghỉ việc ngang

Người lao động tự ý nghỉ việc (hay còn gọi là nghỉ việc ngang) mà không báo trước cho doanh nghiệp một thời gian theo quy định là vi phạm pháp luật. Khi đó, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động. Bộ luật lao động 2012  có quy định cụ thể vấn đề này như sau:

1. Thời gian báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Theo điều 37 Bộ luật lao động 2012, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước:

 

Bộ luật lao động 2012

+ Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

+ Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ.  Hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

+ Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật Lao động.

+ Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

2. Mức bồi thường của người lao động khi nghỉ việc ngang (quy định tại điều 43 Bộ luật lao động 2012)

Vi phạm về thời gian báo trước khi nghỉ việc, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động những khoản sau đây:

– Bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;

– Bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Bộ luật lao động 2012

 

Ngoài ra, khi nghỉ việc ngang, người lao động không được trợ cấp thôi việc.  Và phải hoàn trả chi phí đào tạo nếu trước đó Doanh nghiệp đã chi trả.

Như vậy người lao động phải tuân thủ thời hạn báo trước như trên. Tránh trường hợp vì lý do cá nhân mà tự ý nghỉ việc ngang. Có vậy mới không làm ảnh hưởng tới công việc của chung của doanh nghiệp.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

 

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

http://luatsu1088.vn/nghi-hang-tuan-cua-doanh-nghiep/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content