Bộ đề thi số 2

Bộ đề thi số 2

1 / 35

Câu 215/ Khi vào số để khởi hành xe ô tô có số tự động, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

2 / 35

Câu 271/ Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?

3 / 35

Câu 4/ Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

4 / 35

Câu 3/ Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

5 / 35

Câu 312/ Biển nào cho phép ô tô con được vượt

6 / 35

Câu 196/ Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định được ghi dưới đây?

7 / 35

Câu 309/ Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

8 / 35

Câu 176/ Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe ô tô vận tải hành khách?

9 / 35

Câu 220/ Khi điều khiển ô tô lên dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào?

10 / 35

Câu 171/ Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô không vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp nào dưới đây?

11 / 35

Câu 277/ Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì?

12 / 35

Câu 170/ Thời gian làm việc của người lái xe ô tô không được lái xe liên tục quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?

13 / 35

Câu 6/ Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

14 / 35

Câu 489/ Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

15 / 35

Câu 313/ Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

16 / 35

Câu 216/ Khi nhả hệ thống phanh dừng cơ khí điều khiển bằng tay (phanh tay), người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào?

17 / 35

Câu 9/ Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

18 / 35

Câu 198/ Trên làn đường dành cho ô tô có vũng nước lớn, có nhiều người đi xe mô tô trên làn đường bên cạnh, người lái xe ô tô xử lý như thế nào là có văn hóa giao thông?

19 / 35

Câu 218/ Khi quay đầu xe, người lái xe cần phải quan sát và thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn giao thông?

20 / 35

Câu 490/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

21 / 35

Câu 273/ Xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải có đủ các loại đèn gì?

22 / 35

Câu 310/ Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 

23 / 35

Câu 201/ Người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

24 / 35

Câu 493/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

25 / 35

Câu 168/ Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

 

26 / 35

Câu 488/ Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

27 / 35

Câu 492/ Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

28 / 35

Câu 306/ Biển nào cấm ô tô tải?

29 / 35

Câu 275/ Bánh xe lắp cho xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào dưới đây?

30 / 35

Câu 221/ Khi điều khiển ô tô xuống dốc cao, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào dưới đây để đảm bảo an toàn?

31 / 35

Câu 197/ Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

32 / 35

Câu 278/ Trong các nguyên nhân nêu dưới đây, nguyên nhân nào làm động cơ diesel không nổ?

33 / 35

Câu 194/ Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?

34 / 35

Câu 173/ Lái xe kinh doanh vận tải phải có trách nhiệm gì sau đây?

35 / 35

Câu 8/ Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Your score is

The average score is 0%

0%

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content