Bộ đề thi số 17

Bộ đề thi số 17

Bộ đề thi số 17

1 / 35

Câu 135/ Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông vơi tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

2 / 35

Câu 525/ Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

3 / 35

Câu 77/ Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các loại giấy tờ gì dưới đây?

4 / 35

Câu 545/ Người lái điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

 

5 / 35

Câu 94/ Khi bạn nhìn thấy đèn phía sau xe ô tô có mày sáng trắng, ô tô đó đang trong tình trạng như thế nào?

6 / 35

Câu 78/ Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

7 / 35

Câu 160/ Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cơ giới có đường dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy hay không?

8 / 35

Câu 202/ Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

9 / 35

Câu 124/ Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

10 / 35

Câu 535/ Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

11 / 35

Câu 555/ Người lái xe được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

12 / 35

Câu 161/ Khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn phải xử lý theo thứ tự như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

13 / 35

Câu 79/ Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

14 / 35

Câu 155/ Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện quy định nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

15 / 35

Câu 371/ Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

16 / 35

Câu 355/ Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

17 / 35

Câu 365/ Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

18 / 35

Câu 375/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

19 / 35

Câu 261/ Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

20 / 35

Câu 114/ Khi gặp một đoàn xe, một đoàn xe tang hay gặp một đoàn người có tổ chức theo đội ngữ, người lái xe phải xử lý như thế nào?

21 / 35

Câu 176/ Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe ô tô vận tải hành khách?

22 / 35

Câu 84/ Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trí với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?

23 / 35

Câu 343/ Biển 3 có ý nghĩa như thế nào?

24 / 35

Câu 133/ Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông vơi tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h?

25 / 35

Câu 374/ Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

26 / 35

Câu 104/ Người điều khiển phương tiện tham giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

27 / 35

Câu 212/ Trong đoạn đường hai chiều tại khu đông dân cư đang ùn tắc, người điều khiển xe mô tô hai bánh có văn hóa giao thông sẽ lựa chọn xử lý tình huống nào dưới đây?

28 / 35

Câu 145/ Trên đoạn đường bộ giao thông nhau đồng mức với đường sắt, người không có nhiệm vụ có được tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã được đóng hay không?

29 / 35

Câu 373/ Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

30 / 35

Câu 186/ Trong đô thị, người lái xe buýt, xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

31 / 35

Câu 565/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

32 / 35

Câu 76/ Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây?

33 / 35

Câu 251/ Khi lái xe ô tô trên mặt đường có nhiều “ổ gà”, người lái xe phải thực hiện thao tác như thế nào để đảm bảo an toàn?

34 / 35

Câu 80/ Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy từ gì?

35 / 35

Câu 372/ Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Your score is

The average score is 0%

0%

5/5 (1 Review)