Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức

Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật viên chức thì kể từ ngày 01/7/2020, Viên chức chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn. Mà không được ký hợp đồng không xác định thời hạn như trước đây nữa.

Hợp đồng không xác định thời hạn hay “chế độ biên chế suốt đời” chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

– Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại: Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, người được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 không còn được làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn.

Mà phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Với khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hợp đồng. Hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký kết tiếp hợp đồng làm việc với viên chức.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/luat-su-gioi/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818