Bảo lãnh người nghiện ma túy

Bảo lãnh người nghiện ma túy

 

              Người nghiện ma túy khi bị bắt, nếu thuộc các trường hợp theo luật định thì được bảo lãnh người nghiện ma túy về giáo dục tại địa phương chứ không bắt buộc cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Cụ thể:

Điều 3 Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:

– Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định. Đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện.

– Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên. Nhưng chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường không có nơi cư trú ổn định.

Căn cứ quy định trên thì người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên nếu có nơi cư trú ổn định và nghiện lần đầu thì được bảo lãnh về giáo dục tại địa phương.

Ngoài ra điều 90 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn.

Như vậy, chỉ những người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên. Không có nơi cư trú. Hoặc đã áp dụng dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện thì bị cai nghiện tại cơ sở bắt buộc. Còn những đối tượng không thuộc trường hợp nêu trên thì được bảo lãnh để cải tạo tại địa phương.

 Tác giả:  Luật sư Bùi Hường

http://luatsu1088.com/nguoi-viet-nam-duoc-phep-danh-bac/

http://0903876125.xyz

0/5 (0 Reviews)