Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

 

Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm được hưởng quyền lợi nhiều hơn. Theo điểm c khoản1 điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và được hướng dẫn bởi khoản 1 điều 4 của Nghị định 105/2014/NĐ-CP thì: Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ năm năm liên tục”

Bảo hiểm y tế 5 năm

Đồng thời tại điểm d khoản 1 điều 9 quyết định 1399/QĐ-BHXH cũng có quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Cùng chi trả

Như vậy, từ ngày 1/1/2015 người tham gia bảo hiểm y tế năm năm liên tục nếu khám chữa bệnh  được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Mức hưởng

Phải tham gia bảo hiểm y tế từ đủ năm năm liên tục (trên thẻ bảo hiểm y tế có dòng chữ thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…) tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh.
Có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Chi phí này tính trong cùng 1 năm của người khám bệnh, chữa bệnh. Do đó, người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả. Chứng từ này làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.
Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818

  Tác giả:Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/nghia-vu-tra-no-khoan-vay/

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818