Thành lập mới Công ty cổ phần

Thành lập mới Công ty cổ phần Cách thức thực hiện: Thành lập mới công ty cổ phần Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hXem thêm

Chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Khi chấm dứt hoạt động phải trả Giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng kinh doanh nơi đã cấp. Hồ sơ bao gồm: Thông báo về việc Xem thêm

Tạm ngừng Hộ kinh doanh

Tạm ngừng Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Thủ tục tạm ngừng kinh doanh Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4); Chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh GiXem thêm

Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Phụ lục III-2 ); Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, Xem thêm

Thành lập mới Hộ kinh doanh

Thành lập mới Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ: Thành lập mới Hộ kinh doanh Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1); Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dXem thêm

Lưu ý – Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng

Lưu ý Đăng ký Doanh nghiệp qua mạng Hình thức ký qua mạng điện tử Lưu ý đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là bắt buộc Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệpXem thêm

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân

Các lưu ý – Giấy chứng thực cá nhân Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ ĐKDN Giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đối với công dân Việt Nam: Trong hồ sơ đăng ký dXem thêm

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp

Các lưu ý – Đặt tên Doanh nghiệp Quy định về đặt tên doanh nghiệp Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp đưXem thêm