04 dấu hiệu thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế

04 dấu hiệu thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế

04 dấu hiệu thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế

Kể từ ngày 02/7/2021, người nộp thuế thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế là người nộp thuế có một trong các dấu hiệu sau:

– Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

– Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của Người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.

– Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm. Hoặc qua thu thập thông tin từ công tác quản lý của cơ quan thuế cần giám sát quản lý thuế;

– Người nộp thuế được lựa chọn từ danh sách Người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế. Danh sách Người nộp thuế thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao. Và Người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin. Hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BTC. Thông tư quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Thông tư cũng quy định rõ những tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế. Các tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp. Tiêu chí phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân.

 Hiện nay nhà nước đang nâng cao về việc áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Đó là việc ứng dụng các quy trình nghiệp vụ, các nguyên tắc, biện pháp, kỹ thuật về quản lý rủi ro và kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế, mức độ rủi ro người nộp thuế để quyết định thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý thuế.

Các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về thuế. Nếu có một trong các dấu hiệu nên trên thì sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ của nhà nước.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-2021/

0/5 (0 Reviews)